La nostra empresa disposa de la Classificació Empresarial atorgada pel departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
Tot el nostre personal està donat d’alta en el règim general de la Seguretat Social des del primer dia, presentem el TC1 i TC2 mensualment a petició dels nostres clients. Així mateix anualment enviem el certificat de contractistes i subcontractistes de corrent de pagament a l’Agència Tributària.
El nostre personal disposa des del moment de la incorporació del material i epi necessari per dur a terme una execució professional de l’activitat laboral. Tanmateix, cadascú dels nostres treballadors passa revisió mèdica que garanteix un correcte estat de salut per a desenvolupament de les tasques.
Per altra banda, el personal de la nostra empresa està informat de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.0.P.D.) tenint en compte el secret professional, obligant a mantenir en absoluta confidencialitat qualsevol dada o informació que pogués coneixes en ocasió del compliment de la seva labor en les instal·lacions dels nostres clients.
Disposem d’una Assegurança de Responsabilitat Civil amb solvència per tal de poder cobrir qualsevol accident o sinistre que involuntàriament pogués ocasionar el nostre personal.

JIM, S.L. és membre col·laborador de l’ASCEN, “Associació Catalana d’Empreses de Neteja”.